Over Ons

Blackfamily is een platform waar afro- mensen netwerken kunnen vormen en verzamelen onder de zwarte gemeenschap met als doel dat afro-mensen hun eigen identiteit leert kennen zodat de afro jongeren kunnen opkijken naar hun voorbeeld figuren en kunnen opvolgen.  Het is ook van belang dat wij afro mensen een eigen maatschappij vormen in belang van onze jongeren en nakomelingen.

MISSIE

Als wij naar de wereld kijken is alles blank of verwesterd.
Vanaf het jaar1500 hebben de west Europeanen de hele wereld laten geloven dat hun boek, informatie,  en inbeelding over de wereld het beste is. Door macht, oorlog, slavernij en geld hebben ze de hele wereld naar hun geloof, beeld en gelijkenis veranderd.

Door veel oorlogen en slavernij is het Afrikaanse wereld deel vernietigd,  met als gevolg dat de nakomelingen van de Afrikanen geen eigen cultuur, goud mark en macht beheersen. De ander belangrijkste punt is RESPECT.

Afro mensen  hebben heel veel respect voor andere bevolkingsgroepen vooral voor de Europeanen ondanks het slavernij geschiedenis.

Maar anders om hebben de rest van de wereld minder of geen respect voor de Afro mensen.

Black family wilt door middel van projecten de Afro mensen de kans geven om hun ideeën tot ontwikkeling te brengen en te kunnen ontplooien door middel van sponsoren en donateurs.  We streven dus naar een goede netwerk en samenwerken. Verder wilt black family bedrijven van zwarte leiders in beeld brengen als rol model voor jongeren.

VISIE

Black family heeft als visie een eigen wereld te creëren voor
afro mensen zodat wij niet te veel afhankelijk zijn van het westerse wereld .
Wij willen zoveel mogelijk de BLACK POWER , black identiteit en black love naar voren brengen die alle afro jongeren in zich hebben, en hun creativiteit kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Via Black family willen we respect, love en ons eigen identiteit naar voren brengen.

DOEL VAN BLACK FAMILY & BLACK POWER & BLACK LOVE (FPL)

In de 20ste en de 21ste eeuw,  de eeuw  waar afro mensen naast veel dromen , ook zullen durven en doen. De eeuw  waar afro mensen niet bang zijn te vallen om strenger op te staan en te leren van de fouten. De eeuw  waar afro mensen er voor  moet zorgen dat geld in de gemeenschap bij rond stromen voor dat het naar een ander ras gaat.

HOE BLACK FPL DAT DOEN?

– Via Black family willen we onze mensen bereiken  door:

– Sociale netwerken zoals Facebook, Twitter

– Educatie (onderwijs) informatie bieden en de motivatie promoten

– Sport activiteiten. Black family wilt graag dat sporters de eenheid en samenwerken onder onze mensen promoten

– Mond tot mond reclame. Black family wilt graag dat wij onder onze familie en vrienden black family promoten

– Via Crowfunding is het mogelijk om in projecten van onze mensen te investeren

– Black family hoop dat veel mensen onder ons graag donatie bieden in projecten op blackfamily

– Sparen, leningen en beleggen. In de toekomst is het ook mogelijk om in deze activiteiten deel te nemen.

Translate »